Onder 'Eigen gegevens' kan in het veld voor het email adres een ander email adres worden ingevuld.