Bij doorplaatsing in bladen worden deze onderdelen van uw sjnabbeltje gebruikt:

  • aangeboden of gezocht
  • de beschrijving
  • de prijs
  • het telefoonnummer

Tevens wordt het berichtnummer toegevoegd, zodat lezers het sjnabbeltje kunnen opzoeken op de website. De website biedt meer tekst, foto's en de mogelijkheid tot emailen en bieden (mits de aanbieder daarvoor kiest).

Een sjnabbeltje heeft een maximale lengte van 150 tekens (inclusief letters, cijfers, spaties, leestekens). Om de inhoud optimaal te gebruiken is het daarom verstandig in de beschrijving geen onderdelen te herhalen die sowieso al gebruikt worden.