De website gebruikt Google Maps om de juiste woonplaats te vinden die bij een postcode hoort. De Belgische Post gebruikt één viercijferige postcode die geldt voor een hele gemeente. Google Maps geeft dan de plaats die geografisch in het midden ligt van die gemeente.