Elk sjnabbeltje wordt onder voorwaarden gratis en eenmalig geplaatst in het blad dat Gilsing uitgeeft in uw buurt. De buurt wordt bepaald op basis van uw postcode. Daarnaast worden geaccepteerde sjnabbeltjes ook doorgeplaatst in andere bladen in de regio.

Elk blad van Gilsing wordt wekelijks door duizenden mensen gelezen. En elk sjnabbeltje komt al snel in 5-10 weekbladen. Dus uw sjnabbeltje wordt in enkele uren door heel veel mensen gezien ! Dit vergroot uw succeskans enorm.