Zakelijk adverteren

De sjnabbeltjes-website is een product van Gilsing Weekbladen BV, een uitgever van weekbladen in de regio Midden-Limburg en een deel van het aangrenzende België. De bladen zijn lokaal gericht en worden voor een deel verspreid op basis van abonnementen.


De vele trouwe bezoekers van sjnabbeltjes maakt de website ook reuze interessant voor zakelijke adverteerders. Ideeën genoeg om deze aantrekkelijke mogelijkheid tot adverteren vorm te geven dus dat wordt onze volgende stap.

Wilt u als toekomstige adverteerder met ons meedenken of op de hoogte blijven van de vorderingen?
Klik hier om ons daarover een berichtje te sturen.


Klik hier als u meer informatie wilt over Gilsing Weekbladen BV zoals een overzicht van alle bladen met verspreidingsgebied, de inleveradressen voor kopij en meer informatie over abonnementen.