PRIVACY POLICY SWELL PUBLISHERS BV

Swell Publishers BV verwerkt persoonsgegevens van haar abonnees, klanten, prospects en andere contactpersonen. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via info@swellpublishers.nl.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

Persoonsgegevens die Swell Publishers verwerkt
We verwerken persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder
· Accountgegevens die je aan ons verstrekt wanneer je een account opent en wijzigt
· Informatie die je rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer je je registreert om bij ons aan te kunnen leveren
· Informatie die je aan ons verstrekt om diensten of producten te verkrijgen die door ons worden geleverd
· Informatie die wij verzamelen over je gebruik van onze diensten en die door jou worden verstrekt in emails of telefoongesprekken met ons of via door ons geautoriseerde derden
· Informatie die wij verzamelen om betalingen te kunnen verwerken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of het product dat je afneemt of gebruikt:
· Voor- en achternaam;
· Geslacht;
· Adres;
· Woonplaats;
· Telefoonnummer;
· E-mailadres;
· Bedrijfsgegevens;
· IP-adres;
· Locatiegegevens;
· Gegevens over uw activiteiten op onze website;
· Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
· Internetbrowser en apparaat type;
· BTW-nummer (Belgische en Duitse klanten);
· Foto’s;
· Contactgeschiedenis;
· Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact (via info@swellpublishers.nl) met ons op en de informatie wordt verwijderd.
We verwerken daarnaast foto’s. Dit zijn foto’s die worden aangeleverd door onze accountgebruikers. Deze foto’s gebruiken we om onze content meer sfeer te geven.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Swell Publishers BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen (indien van toepassing):
· Het afhandelen van je betaling;
· Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
· Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
· Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
· Om goederen en diensten bij je af te leveren;
· Swell Publishers BV analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
· Swell Publishers BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;
· Swell Publishers BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Swell Publishers BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Swell Publishers BV) tussen zit.

Bewaren en delen van je persoonsgegevens
Swell Publishers BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Swell Publishers BV bewaart persoonsgegevens alleen langer als dit is toegestaan of als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zeven jaar nadat:
· De gewenste hoedanig is verkregen, of
· De gewenste prestatie is geleverd.

Swell Publishers BV verstrekt uitsluitend aan derden voor zover nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Swell Publishers BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Swell Publishers BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je voor cookies afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-watzijn-het-en-watdoe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders (Google Adwords), sociale media-bedrijven (Facebook, Twitter en LinkedIn) en voor het vergaren van bezoekersstatistieken (Google Analytics).

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Swell Publishers BV, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@swellpublishers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Swell Publishers BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Swell Publishers BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Swell Publishers BV heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen:
· Beveiligingssoftware (zoals een virusscanner, antimalware software en firewall);
· TLS/SSL; wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@swellpublishers.nl.
· Alle medewerkers van Swell Publishers BV die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn goed geïnstrueerd in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Swell Publishers BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Swell Publishers BV
info@swellpublishers.nl

Menu